Psaní marketingového textu je aktem manipulace. Prosazujete zájem zadavatele, a vydáváte ho za potřebu zákazníka. Vedete monolog, a předstíráte dialog. Frontální výklad prokládáte simulovanými reakcemi na domnělé reakce čtenáře, ačkoliv je nemůžete znát. Předjímáte jeho náladu a koncentraci, znalost tématu, vztah k tématu, hodnotové preference, pochybnosti, úbytek koncentrace – a ono to dost často […]