Copywriting a copyediting

CopywritingText je prodavač, který musí upoutat, vysvětlit, nadchnout a přimět k nákupu či změně světonázoru. Když neprodá on, neprodá nikdo.

Napsat dobrý text není tak snadné, jak můžete usuzovat z pidicen za normostranu nabízených po webu. Čas za normostranu je mizerná jednotka, jde-li vám o odlišení značky, viditelnost ve vyhledávačích a ulovení skutečného zákazníka.

Pravým kritériem kvality je u textu účinek. Nelze ho dosáhnout bez jasné obsahové strategie, představy o informační architektuře a designu, tj. o kontextu, v jakém bude na čtenáře působit. Cena za text závisí na konkrétním záměru, stavu podkladů a náročnosti SEO.

SEO texty pro webové stránky
SEO copywriting pro blogy
PR články pro média
Další reklamní a osvětové texty 

Postup

Texty využívající vašich znalostí bude nejlepší psát společně: vy dodáte koncept (nástřel) a já text dokončím (copyediting). Je to rychlejší a levnější než psaní z poznámek a rešerší.

Texty na obecná a povědomá témata stejně jako „kreativní“ texty napíšu sám. Za co byste mě pak platili? Samozřejmě beru v potaz SEO. Texty ale optimalizuji především na živé čtenáře. (Díky Googlu, že už to zase funguje.) Analýzy návštěvnosti a klíčových slov sám většinou nedělám, s důvěrou přebírám vaše podklady nebo se s kvalifikovaným zadáním obracím na experty.

Nejsem vyšlechtěn jen pro web. Píšu také slogany, synopse a libreta komiksů, navrhuji inzeráty a kreativní kostry kampaní. Čas od času něco napíšu i na blog.

Korektury textů většinou uděláme ve sdíleném Google dokumentu. Je to pohodlné, přehledné a rychlé. Grafikům, kodérům a administrátorům přibaluji cenné rady jak obsah zformátovat a nastavit v souladu s jeho dějinnými úkoly – a oni mě za to milují.

Jaké texty dostanete, chcete-li je na web

  • Člověk je bude s chutí číst a robot indexovat.
  • Pokud pro vás budu tvořit také informační architekturu, vepíšu text rovnou do drátěného modelu stránek a odkazy prolinkuji na cílové stránky.
  • Text bude vybaven všemi on-page atributy SEO: sémantickou URL, optimalizovaným <title>, úderným <meta description>, přesnými anchor texty odkazů, příp. i meta daty pro Facebook a Twitter.
  • Klíčová slova, na která stránka cílí, budou barevně zvýrazněna.
  • Doporučené obrázky budou popsány nebo rovnou vloženy (jako orientační náhled) a budou vybaveny atributem <alt>.
  • Text bude obsahovat vysvětlivky k obsahu, zvolenému formátování a funkcionalitám.

Jaké texty dostanete, chcete-li je používat offline

Také off-line texty doprovázím komentáři, popisy obrazů a dalším technickým příslušenstvím podle potřeby a žánru. U tisku předjímám potřeby typografického a grafického zpracování.

Máte texty. A co dál?

Pošlete je administrátorovi nebo do redakce média. Stavíte-li na nich web anebo tisknete brožuru, rád dohlédnu na jejich vizuální adaptaci (jiný formát – jiný smysl). Umím zorganizovat i dodávku celého díla.


Napíšu, zaujmu a přesvědčím.

První konzultace k textům je vždy zdarma.

Napište mi, o čem chcete psát