K čemu je v marketingu literární talent?

Copywriting je nestorem marketingových řemesel. Už v 18. století se psaly inzeráty do novin. Byly to texty nádherné a naivní, uvážíme-li, že marketing tehdy ještě neměl jméno. Téměř jistě se mu věnovali lidé se šuplíkem plným básniček.

Inzeráty píší copywriteři dodnes, a jistě jsou mezi nimi duší básníci. K inzerátům ale dostali naloženo mnoho dalších forem a žánrů. Je třeba názvů značek, spotů, komiksů, pořádají se kampaně a píšou direct maily, koncipují se pravidla akcí a návody k věcem, vydávají se tiskové zprávy a PR články, píší dopisy a pronášejí řeči, tvoří nejrůznější komunikační koncepty a strategie. A píše se pro web a sociální sítě.

Namítnete, že řada úloh už nepřísluší copywriterům, nýbrž obsahovým stratégům, píáristům, scénáristům, právníkům, speechwriterům atd.

To je námitka správná, ale formální. I uvedení totiž musí umět psát. K tomu by měli být nadáni analytickými schopnostmi, konstruktivním myšlením i fantazií, empatií a smyslem pro paradox a samozřejmě i schopností interní komunikace se zadavateli a kolegy.

Pouhá psavost může i v marketingu generovat zajímavé výkony, autora je ale třeba spoutat jako Golema, aby pekl a nesoptil, hlídat ho a vracet k vědomí, že nepíše pro své ego, ale plní svěřenou úlohu.

Poetové to nikdy neměli lehké.

Dostaňte svůj obsah do špičkové formy. Volejte 602 780 229.
    Kopii najdete ve své poštovní schránce.
    Odesláním vyjádříte souhlas s pravidly ochrany osobních údajů.