Obsahová strategie

Obsahová strategieTen příběh znáte. Záměr touží po úspěchu, čelí ale nejistotě a svodům falešných řešení. Až když mu přátelé Zpětná vazba, Brainstorming a Analýza otevřou oči, záměr pozná pravou cestu a dojde naplnění.

Postup

Způsob zahájení projektu bude odpovídat vašim potřebám a očekáváním. Obvykle začneme více či méně podrobnou byznys analýzou – shrnutím domněnek a faktů o vás, zákaznících, konkurentech, východiscích a cílech projektu. Ověříme, co všechno víme, a jestli nám to stačí. Když nestačí, uděláme vybrané průzkumy a analýzy – uživatelský průzkum, analýzu návštěvnosti, analýzu klíčových slov, v případě upgradu webů SEO audit a audit použitelnosti uživatelského rozhraní.

Téměř jistě se neobejdeme bez informací, které máte jenom vy: faktů o vašich produktech, unikátních zkušeností s potřebami a chováním vašich zákazníků a určení cílů vaší aktivity. Čím přesnější a přehlednější podklady, tím rychlejší start a levnější proces.

Většinu analýz zadám expertům. Co nebudeme potřebovat, nebudeme zkoumat. Nic se nebude dít zbytečně. Poznatky shrnu v debriefu. Představte si ho jako vaše vlastní zadání, které jste nemuseli psát, doplněné komentáři, nápady a nově zjištěnými skutečnostmi. Zajímavé čtení pro celý marketing!

K čemu je debrief dobrý:

  • Malá odchylka na startu – velké překvapení v cíli. Nezávislý přepis vašich vlastních myšlenek je dobrým testem jejich integrity a úplnosti.
  • Ověříte si, že úloze rozumíme stejně.
  • Zadání tak jako tak potřebujete pro další lidi, kteří budou na projektu pracovat. Aspoň ho nemusíte sepisovat sami.

Pak nad zmapovaným bojištěm zvolíme vlastní obsahovou strategii. Výstupem je popis webu, blogu, brožury atd. Nepůjdeme po stránkách od titulky dál, ale po myšlenkách rodících se v hlavě návštěvníka/čtenáře. Promyslíme čím ho zaujmout, poučit, nadchnout, ujistit a přivést k žádoucí konverzní akci.

Tak vznikne seznam vhodných informací, argumentů a podnětů, které na sebe později vezmou podobu textů, obrázků a funkcionalit v odpovídající informační struktuře webu nebo tiskoviny.

Výstupy

Kritická rekapitulace záměru (debrief)

Uživatelský průzkum*

Analýza návštěvnosti*

Audit použitelnosti

SEO audit*

Analýza klíčových slov*

Návrh postupu a popis řešení (obsahové teze)

Jednotlivé činnosti podle konkrétní potřeby. * Zadání pro externí subdodávku a její implementace

Kouzlo obsahových tezí spočívá v tom, že se tváří, jako by už všechno bylo hotovo. Popisují budoucí stav tak, jako by už existoval. Snadno odhalíte, co sedí a co odstává. Chybějící věci doplníme, vadné vyměníme. Sdílený Google dokument umožní efektivní spolupráci se všemi kolegy a rádci.

Proč jsou obsahové teze důležité:

  • Metoda z textu vytahuje špatné předpoklady jako slunce hřebíky. Protože vás nesvádějí konkrétní texty ani obrázky, řešení se snadno zkoumá a posuzuje.
  • Úpravy a vylepšení tezí jsou mnohem levnější než změny v pozdějších fázích projektu.
  • Tezím porozumí i nezasvěcený – řešení tak můžete velmi záhy testovat.

Rozsah dokumentace závisí na rozsahu, povaze a významu vašeho záměru. Může mít jednu i několik desítek stran. Práce může trvat hodinu nebo několik dnů (včetně diskusí).

Jak obsahová strategie posune váš projekt

Vlastně ho teprve stvoří. S hotovou strategií se můžete pustit do návrhu informační architektury webu nebo rozvržení publikace. Získáte podklad k zadání a posouzení návrhů kreativního řešení. A můžete se pustit do psaní textů.


Řeknu vám, jak to říct.

První konzultace k obsahové strategii je vždy zdarma.

Napište mi