Jak přežít textové korektury

Pokud jste laskavým čtenářem/čtenářkou předchozího dílů seriálu o přípravě tiskovin, musíte být jako na trní, kdy už konečně napíšeme texty.

Psaní textů patří k nejméně oblíbeným činnostem zadavatelů, a to včetně psaní textů pracovních a přípravných, na jejichž formě pramálo záleží. Lidé se nehrnou do psaní, jako se nehrnou do zpěvu či tance, tušíce, že v disciplíně neexcelují.

Nechuť k písemnému projevu dává špatné vysvědčení tereziánskému školství a zdůvodňuje existenci rozšafných copywriterů, kteří si na schopnosti přiřadit k podmětu přísudek založili živnost. Představovat si je nemusíme, do díla jsme je zapojili už v jeho rané, analytické a strategické fázi.

Jak se píší texty tiskovin?

Lépe než webů, řekl bych, protože se nemusíte piplat s optimalizací pro vyhledávače. A hůř než webů, protože každou chybu tiskařský stroj zafixuje jako cejch, zatímco na webech je vždy možný reparát.

My se ovšem neučíme texty psát, nýbrž korigovat. Máme copywritera, ten ať píše. Zkontrolujme tedy pouze, zda ví, o čem píše, pro koho a s jakým cílem. Vědět by to měl ze závěrů předchozích etap, zejména z analýzy a obsahové strategie publikace, zachycené v tezích či drátěném modelu publikace.

Podívejme se tedy na to, jak text, až nám ho copywriter předloží, efektivně připomínkovat a jak ho co nejrychleji vypravit na cestu do grafického rámce tiskoviny.

Věcná vs. jazyková korektura

Věcnou korekturu textu, na rozdíl od jazykové, jak si řekneme dále, musí provést zadavatel. Replika “Věřím vám jako odborníkovi” blahodárně působí na textařovo ego, méně však na úspěch díla, neboť textař je přece jen víc expert na slovo než na zákruty vašeho byznysu.

Takže jen a pouze zadavatel musí posoudit, zda text respektuje všechna východiska a zasahuje všechny cíle stanovené obsahovou strategií projektu. Přitom mějte na paměti, že jste první i poslední, kdo texty čte se stejným zaujetím, pozorností a vhledem.

I když textu rozumíte vy, stále mu nemusí rozumět laik, váš zákazník. Za srozumitelný výklad je samozřejmě zodpovědný copywriter, berte ale v potaz, že i on se učí vašemu slovníku, podléhá vaší argumentaci a dozajista šarmu, takže dříve či později i on podlehne jisté oborové slepotě.

Nejste-li si vyzněním textu jisti, odložte ho a vraťte se k němu za hodinu nebo ráno. Konzultujte jej – pokud možno – se zástupci cílové skupiny, nebo aspoň nepolíbenými laiky: připomínky kolegů a podřízených berte s rezervou, protože jsou cinklé jejich znalostmi a pozicí. U velkých objemů, cílů a/nebo pochybností zvažte regulérní testování.

Kdy text poslat do sazby

Ideální je odladit text v prostředí textového editoru (ideálně Google Disk s pokročilým sdílením a revizním aparátem), a až hotový ho vpravit do grafické formy. Od té chvíle už budete dílo komentovat prostřednictvím PDF nebo čmárat po výtiscích vysázené stránky, což je mnohem méně příjemné jak pro vás při korektuře, tak pro grafika při zapracování.

Pokud vás napadlo zaznamenat změny znovu do zdrojového textu, a ten teď vydáváte za korekturu, střezte se grafikovy reakce! Nástroje k porovnávání textových dokumentů sice existují a grafik by je jistě uměl použít, při velkém množství změn v textu jsou ale výsledky prakticky nezpracovatelné. Nový zdrojový text v podstatě znamená novou sazbu, což nikdo rozumný nechce ani prožít, ani platit.

Jistě jste to moudře udělali dřív, každopádně nejpozději v této fázi dohodněte návaznosti. Vyhněte se stavu, kdy grafik reklamuje příliš dlouhé/krátké texty, textař mu je zkracuje/natahuje a zadavatel dává k lepšímu nápady na změnu znění, smyslu či dokonce zadání. Cena tiskoviny, která jde do tisku ve své čtvrté verzi, je o poznání nižší než ta ve verzi 35 (stalo se).

V případě rozvratu stanovisek se vraťte k drátěnému modelu, připomeňte si, co říká, a znovu s týmem slaďte noty.

Fialové kouzlo grafického ztvárnění

Bohužel, překopávání textu v sazbě se asi stejně nevyhnete, jakkoliv byl předtím schválený. Věty, které jste stokrát pročetli a upravili, v grafice najednou vyznívají jinak. Slovíčka znovu začínají trčet, argumenty ztrácejí půdu pod nohama a do toho přijdou nové skvělé nápady. Jak je to, při vší racionalitě, možné?

Mohu nabídnout jen domněnku. Čtivost a čitelnost textu neovlivňuje jen jeho formulace, ale i vizuální podoba – textu, blízkého okolí a všech objektů v zorném poli, které je, což se těžko zohledňuje, větší než plocha stránky. Jakmile se tedy textu změní forma, vyzní jinak i obsah.

Pokud se vám moje vysvětlení nezdá, vezměte na vědomí, že k pokračování textových změn v sazbě vás přinutí přinejmenším zalomení stránek a kontrola grafikových chyb.

Čím méně lidí ke korekturám sazby pustíte, tím rychleji je budete mít z krku. Korektury sazby nejsou vhodná chvíle k prezentacím „předběžné podoby tiskoviny“. Takovou chybu můžete zaplatit zhroucením všech předchozích závěrů. Kolegové, nadšení vizuální podobou díla, ochotně přispěchají na pomoc se spoustou doplňkových nápadů a rad. Když se některé zalíbí šéfovi, máte o zábavu postaráno.

Blahořečím osudu, když si jako sázející copywriter můžu upravovat texty v sazbě sám, bez zdlouhavých iterací na trase grafik-textař-grafik.

Jazykovou korekturu nakonec

Průběh věcné korektury se přirozeně prolíná s hodnocením stylistiky a kontrolou gramatiky, tedy s korekturu jazykovou. Ano, mnoho překlepů se při ní objeví. Přesto, zejména u delších textů, doporučuji utratit groš za služby profesionálních korektorů.

Že si už platíte copywritera, který to má napsat bez chyby? Má, ale nenapíše. Schopnost tvořit texty neprovází dokonalá znalost gramatiky, o robotické bezchybnosti nemluvě. Ještě větší roli hraje fakt, že autor je se svým textem příliš dlouho. Chyby se mu vpálí do sítnice, a on je už pak nevidí.

To stejné platí o grafikovi, který k překlepům přidá (či neodstraní) chyby typografické. Dobrý korektor má typografii v malíčku. Proto je navýsost vhodné povolat ho k vysázené publikaci, kterou už vy sami považujete za hotovou. Oprava sazby po revizi korektora by měla být tou úplně poslední.

Čímž končí náš seriál o přípravě tiskovin, možná poslední, který byl uvadajícímu médiu věnován.Seznam článků

« Jak dát dohromady grafické podklady

Chvála vstupní analýzy »