Jak souvisí obsah s formátem

Vzhled textu na stránce nerozhoduje jen o jeho přesvědčivosti, ale i o tom, jestli ho vůbec někdo uvidí.

Nesoulad obsahu a formy niči obchody i značky.

 

Bílý text na bílé webové stránce čtenář neuvidí ze dvou důvodů. První je zjevný. Druhým je fakt, že i vyhledávače bílý text zhodnotí jako nečitelný. Proto stránku nespatříte ani ve výsledcích vyhledávání.

Roboti to chtějí jako lidé

Text ale nemusí být neviditelný, aby tak v důsledku působil. Každý nesoulad formátu se smyslem textu působí rušivě a oslabuje konverzní i SEO potenciál stránky. Formátem je v tomto smyslu všechno od velikosti písma po layout stránky, tj. rozmístění textů a grafiky na ploše.

V podmínkách hypertextového média přitom málokdy něco začne a skončí na této jedné ploše (na rozdíl od billboardu nebo inzerátu). Místa zodpovědná za upoutání pozornosti, předání informací, argumentaci, motivaci i provedení vlastní akce bývají rozptýlena na více místech webu a navazují na sebe s posloupností, jejíž zachování nelze vymoci.

Není textu bez kontextu

Copywriter, zodpovědný za účinek celého sdělení, se tudíž musí pídit po kontextu svého textu a svoje psaní přizpůsobit konfiguraci ploch, na kterých bude působit. To může být problém, byl-li design navržen bez jasné představy, jaké texty stránka ponese. Copywriter by měl dostat telefon na UX designéra, grafického designéra i editora webu, aby se navzájem nesabotovali.

Psaní ani formátování textu není volnou jízdou copywritera ani grafika. Když se obsah nepotká s formou, košík zůstane prázdný.

Dostaňte svůj obsah do špičkové formy. Volejte 602 780 229.

    Kopii najdete ve své poštovní schránce. Odesláním vyjádříte souhlas spravidly ochrany osobních údajů.