Jak vyšetřit sociální IQ webu

Neposílejte problémový web pod kudlu dřív, než se zjistíte, co mu skutečně schází. Jak ho vnímají skuteční uživatelé, napoví audit použitelnosti.

Některými weby prostě zákazníci neprojdou.

 

UX audit je poněkud zpupné jméno pro víceméně selskou úvahu, jestli váš web poskytuje lidem službu, kterou jste jim chtěli poskytnout. UX čili user experience neboli uživatelská zkušenost s webem významně ovlivní fakt, jestli si lidé něco koupí, resp. nákup zopakují.

Nákupem nemusí být jen objednávka tenisek nebo rezervace hotelu. Mám na mysli provedení jakékoliv akce, pro kterou jste za svůj web platili ty strašné peníze. UX audit (audit použitelnosti) způsobilost webu zkoumá a identifikuje problémy.

Co má vliv na použitelnost

Web působí na smysly, vědomí i podvědomí návštěvníka dost složitým způsobem, a jestli z interakce návštěvník (a vy) budete něco mít, záleží na mnoha okolnostech:

 • Jestli je na webu něco, co návštěvníka zajímá anebo zaujmout může (cílení obsahu).
 • Jestli zaujetí v prvních vteřinách pobytu je dost intenzivní, aby ho přimělo k setrvání a zanoření (emoční podnět, vizuální atraktivita, přiměřenost, srozumitelnost a užitečnost informací).
 • Jestli po dávce těchto vstupních podnětů dost rychle pochopí, co má od webu čekat a jak se po něm pohybovat (srozumitelnost navigace a interakčních míst).
 • Jestli skutečný obsah prvnímu dojmu odpovídá (konzistentnost obsahu a formy).
 • Jestli je obsah dobře viditelný a čitelný na všech zařízeních i pro návštěvníky se zrakovým hendikepem (přístupnost).
 • Jestli ovládání funguje předvídatelně, prvky neuskakují pod myší atd. (dodržení UX standardů).
 • Jestli v ploše stránek je převážně to, co návštěvník očekává a potřebuje, nebo něco, co průchod brzdí a komplikuje (optimalizace obsahu).
 • Jestli potýkání s webem vede k vytčenému cíli, nebo zájem návštěvníka předčasně vyčerpává (gradace konverzní cesty v souladu s procesem nákupního rozhodování).
 • Atd.

Tento seznam rozhodně není úplný ani závazný, což odráží množství vlivů, které výkon webu formují.

Co přesně zkoumá audit použitelnosti

Účinnost webu na mysl uživatele můžeme popsat např. těmito pěti kritérii.

Použitelnost

Web se dá snadno ovládat. Rychlost načítání stránek, předvídatelnost a správná funkce ovládacích prvků zásadně ovlivní chuť návštěvníka na webu aspoň chvíli setrvat. Některé parametry použitelnosti bedlivě sledují i vyhledávače. S identifikací problémů pomohou analytické nástroje.

Srozumitelnost

Uživatel musí snadno a rychle uhádnout, co na webu je a jak se k tomu dostane. Srozumitelné musí být i texty, benefity nebo procesy.

Působivost

První dojem z jakékoliv vstupní stránky vzbudí zájem návštěvníka setrvat na webu do chvíle, než se ho zmocní zájem o vlastní obsah nebo nabídku. Působivé musí být i později přicházející prodejní argumenty a podněty, které vzbudí zájem o provedení konverzní akce.

Přesvědčivost

Informace, argumenty, design, obslužné i obchodní procesy musí vzbuzovat důvěru. Vlastnosti nabídky ani úroveň textů a grafiky nesmí budit pochybnosti o úrovni značky, obavy ze sdílení informací nebo z platby. U e-shopů je významná např. dodací lhůta, znění obchodních a reklamačních podmínek a samozřejmě recenze.

Přístupnost

Schopnost webu vyhovět především hendikepovaným uživatelům řídí pravidla přístupnosti. Přístupnost nedělá jen barevný kontrast nebo velikost písma, ale i další parametry, které rovněž prospívají SEO.

Jak vypadá auditní zpráva

Má dvě předvídatelné části – analytickou a návrhovou. První popisuje pravděpodobné závady, druhá navrhuje opravy. Analytickou část lze pojmout jako

 • „recenzi“ vybraných vlastností či funkcí webu (informační struktury, ovládání, relevance obsahu, logiky nákupních procesů atd.), nebo
 • „reportáž“ z průběhu uživatelské úlohy (use case: co návštěvník vidí, zjišťuje a cítí, když se snaží řešit nějakou svou potřebu).

Závěry auditu nejsou zjevenou pravdou. Jsou odborným názorem autora, opřeným o dlouholetou zkušenost s fungováním online komunikace a podepřeným výstupy analytických nástrojů jako Google Search Console nebo Google PageSpeed Insight. I ony jsou vlastně „jen“ zobecněnými zkušenostmi.

Výhodou analytika je i odstup, který tvůrci a vlastníci od svého webu nemají.

I když závěry auditu není možno absolutizovat, přinášejí značný užitek. Jsou hypotézou do diskuse. Hypotézu lze ověřit uživatelským průzkumem, testováním nebo sběrem dalších analytických dat. Optimální je web rovnou proklepnout i zkušeným SEO analytikem.

Kdy je vhodná chvíle pro UX audit

 • Problém s konverzním potenciálem
 • Neuspokojivý bounce rate
 • Negativní feedback/recenze
 • Úvahy o redesignu
 • Přetrvávající problémy s výkonem ve vyhledávačích bez zjevných technických příčin

Poznámky

Dostaňte svůj obsah do špičkové formy. Volejte 602 780 229.

  Kopii najdete ve své poštovní schránce. Odesláním vyjádříte souhlas spravidly ochrany osobních údajů.