Jak se poprat s grafickým návrhem

Rozvrhli jsme obsah na stránkách a před námi je krok, jímž ve skutečnosti 90 % zakázek začíná. Oslovme tedy grafika kultovním zadáním grafického návrhu a sledujme, co se bude dít.

Jak udělat grafický návrh

Pokud grafik odpoví, že za pár dnů tam návrh máte, aniž by se poptal po zpracovaných podkladech, pošlete ho s díky do háje. Ví snad z hlavy, o čem chcete v tisku mluvit, koho a čím oslovit? Možná ano, pokud se vašich porad účastnil nebo s vámi dlouhodobě spolupracuje.

Zkušený grafik samozřejmě ví, že by se měl zadavatele na něco zeptat. Vyžádá si tedy manuál grafických konstant, a pokud ho nemáte, nabídne vám jeho profesionální zhotovení. Pak požádá o texty, které, nejsou-li ještě zpracované, ochotně slíbí nahradit lorem ipsum.

Návrh dodá a můžete soudcovat: tři verze grafiky zpracované bez znalosti účelu, strategie a obsahu, tj. s nahodilým rozvržením a slepými texty — extrakt marnosti a promrhaných nákladů.

  • Nenajdete relevantní odpověď na otázku, proč je něco tady a něco tam, proč je tohle velké a tamto malé. Oči letí po náhradních objektech jinak než po skutečném obsahu a účinek sdělení neposoudíte, ať se vám to (návrh) líbí, nebo nelíbí. Marno je navrhovat odrážky, když ještě není sepsán text, a graf, když nikdo neřekl, zda k něčemu bude. Že se to tam pěkně vyjímá?
  • Demo dívka s vlasem medovým na polovině strany se všem ve firmě líbí. Až ji ale po přestřelce s výrobou nahradíte válcovací stolicí, nepřijdete jen o pěkný pohled, ale o atmosféru celé stránky či dvoustránky. Čím víc (demo) fotek, tím horší odhad finálního vyznění.

Připouštím, že popis je trochu přitažený za vlasy, ne však absurdně. Realitu tvoří tu světlejší, tu sytější odstíny popsaných situací. Připouštím také, že intuitivně tvořený prázdný design může někdy generovat nápady do obsahu, to však musí grafik sedět vedle textaře, není-li jím sám.

Teď už ale dosti posmívání a pojďme na to trochu lépe.

Dejte grafikovi podklady a nechejte ho jednat

Vidíte? Nic se pro vás nezměnilo. Nijak jsem vám nepřidělal práci. Dáte grafikovi podklady, když už se na ně zeptal, počkáte, až vám udělá grafický návrh (stačí v jedné verzi, když bude ta pravá) a pak ten návrh prozkoumáte. V čem je vaše pozice lepší?

  • Grafik se od zpracovatele obsahu dozvěděl, proč a jak má publikace vypadat, a nebude ji tedy splétat z pocitů a jitřních par. 
  • Cokoliv dostanete, můžete snadno srovnat se schváleným etalonem.
  • Drátěný model předurčuje grafiku až po vizuální akcenty, dráhu očí atd. Grafikovi stačí jenom vybrat font, načíst firemní barvy a drátěný model obalit grafikou jako kostru kožichem.

Dobrá, to bychom jeho roli umenšili přespříliš. Pokud vizuální stránka věci skutečně vzniká, a neodvozuje se od starších kousků, konkurence nebo vševědoucích manuálů, je převod černých čar wireframu do živoucího, vzrušujícího či milého, avšak účelnému designu kusem těžké tvůrčí práce.

Každý jednotlivý prvek, textový styl, linka nebo piktogram může být udělán (nebo vynechán) na milion způsobů, v kterémžto množství jsou přirozeně zahrnuty skvosty i zrůdnosti, posuzovány pak navíc různým vkusem jednotlivých schvalovatelů.

Také se může stát, že až “obarvení” wireframu zviditelní jeho špatné předpoklady. Je pak úkolem všech zúčastněných dojít k vhodné úpravě. Není ale třeba bloudit dál než právě k wireframu. Vady grafiky už nezpůsobí pochybnosti o pojetí projektu nebo dokonce jeho smyslu (jak se stává dnes a denně). I kdybyste se mezi grafickými návrhy úplně ztratili, stačí se podívat na obsahové teze s wireframem, připomenout si účel sdělení – a jste znovu zpátky v sedle.

Okamžik, kdy se projektové záměry a koncepty odějí do grafického hávu, je pro každou zakázku kritický. Řada lidí odsouhlasila pojetí a koncept zakázky, protože si do nich promítala vlastní vizuální představy. Skutečný vizuál je pak první konfrontací ne už s argumenty, ale s vkusem. To je možná konečně i důvod zvyku začít projekt grafikou.

A my tu také děláme grafiku dřív než texty?

Divíte-li se, proč už tedy před grafikou neudělat rovnou i finální texty a rovnou sázet s nimi, máte pravdu. Zdá se to jednodušší a bývá to jednodušší. Zalamování ad hoc napsaných textů ale také vede k potížím, texty je třeba krátit (zakázka léta od grafika k textaři jako pingponogvý míček), měnit kvůli nim design a otevírat už uzavřené diskuse.

Chci ukázat, že dobře zpracovaný koncept umožňuje práci zrychlit a dělat na textech i grafice současně. Grafik záhy určí kapacity jednotlivých míst a textař se jim může přizpůsobit délkou textu. Může je dodávat po částech a grafik jimi ihned oživovat vymezená místa. Grafik také může textaře inspirovat. Mohou to pak sázet spolu jako těsto do formiček. Samozřejmě závisí na lidech, povaze tiskoviny, konceptu samotném a dalších shůry seslaných okolnostech.

Další článek je grafických podkladech, rozmazaných fotkách v powerpointu a dalších chybách zadání úporných jak senná rýma.Seznam článků

« Jak rozvrhnout obsah na stránkách

Jak dát dohromady grafické podklady »